Zakarbonovaný motor, znečistené EGR, znečistené, resp. poškodené sacie potrubie (všetky dieselové motory, najmä N57, N57N, N47, N47N)

V poslednej dobe sa v našom servise stretávame s problémom nadmerne znečisteného EGR ventila, resp. znečisteného trubkového vedenia, ktoré môže byť čiastočne nepriechodné. Toto znečistenie je spôsobené recirkuláciou výfukových plynov a ich spätným nasávaním… read more →