Kódovanie, programovanie a aktualizácia softvéru BMW radu 7 F01 a F02

Piata generácia BMW radu 7 s kodovým označením F01 a F02 je vo výrobe od jesene 2008. Vozidlá BMW radu 7 sú vybavené množstvom elektronických systémov doležitých pre jazdný komfort. Pre ich plné využitie je doležitá aktualizácia softvéru, nastavenie a kódovanie, ktoré umožní plnohodnotné využitie aj bežne nedostupných funkcií. V našom špecializovanom BMW servise urobíme na vašom BMW radu 7 všetko potrebné:

 • odblokovanie funkcie televízie, DVD možnosť sledovania počas jazdy
 • deaktivácia pripomínania pásov
 • deaktivácia funkcie start/stop
 • deaktivácia obmedzovača rýchlosti
 • možnosť zobrazenia hudobných zdrojov na head up displeji
 • možnosť zobraziť telefónny zoznam na head up displeji
 • možnost zapnutia kamier počas jazdy
 • zmena loga logic 7
 • zobrazenie digitálnej rýchlosti
 • aktualizácia softvéru
 • aktualizácia máp GPS navigácie