Výmena brzdovej kvapaliny

Výmena brzdovej kvapalinyBrzdová kvapalina prenáša tlak z brzdového pedála na hydraulické komponenty v brzdách vozidla. Z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania brzdného systému je kvalita kvapaliny veľmi dôležitá a treba ju v pravidelných intervaloch kontrolovať. Najdôležitejším parametrom pri kontrole je obsah vody a bod varu. Vysoký obsah vody a starnutie brzdovej kvapaliny spôsobuje znižovanie bodu varu.

V našom servise odporúčame výmenu brzdovej kvapaliny min. raz za 2 roky. Výmenu realizujeme prístrojom určeným na výmenu brzdovej kvapaliny. Pri  novších typoch vozidiel BMW a MINI je na túto výmenu potrebné diagnostické vybavenie, ktoré zabezpečí úplne odvzdušnenie ABS systému.