Zakarbonovaný motor, znečistené EGR, znečistené, resp. poškodené sacie potrubie (všetky dieselové motory, najmä N57, N57N, N47, N47N)

V poslednej dobe sa v našom servise stretávame s problémom nadmerne znečisteného EGR ventila, resp. znečisteného trubkového vedenia, ktoré môže byť čiastočne nepriechodné. Toto znečistenie je spôsobené recirkuláciou výfukových plynov a ich spätným nasávaním do motora.

Zakarbónovaný motor BMW

Sprievodným javom takto znečisteného EGR, resp. trubkového vedenia je nadmerné znečistenie sacieho potrubia najmä v oblasti vírivých klapiek, ktoré sú ovládané elektromotorom. V takomto prípade znečistenia elektromotor nie je schopný natočiť klapky do ich koncových polôh.

Následky takejto poruchy sú :

  • zaznamenanie poruchového stavu riadiacou jednotkou motora;

  • nesprávna funkcia vírivých klapiek;

  • zmenšený prietok vzduchu cez sacie potrubie;

  • zníženie výkonu;

  • rozsvietenie kontrolky motora na žlto (drivetrain, resp. pohonná jednotka);

  • zvýšená spotreba paliva;

  • možné trasenie motora najmä pri studených štartoch.

Nakoľko sa tento problém vyskytuje pomerne často najmä pri  vznetových pohonných jednotkách (N57,N57N,N47,N47N,B47,B57) navrhli sme pri každej servisnej prehliadke kontrolu stavu sacieho potrubia, vírivých klapiek a EGR diagnostickým prístrojom a následne aj endoskopom. Po odstránení poruchy sa diagnostickým prístrojom opäť skontroluje správna funkcia jednotlivých častí a v nastaveniach riadiacej jednotky sa zvýši alebo zníži množstvo čerstvého vzduchu pre EGR, čím sa znižuje riziko opätovného znečistenia.